Mikä on osuuskunta? 

Jäsenet

Jäsenet ja sopimuskumppanit voivat olla osuuskunnan palveluiden ja tuotteiden tuottajia, käyttäjiä tai kuluttajia. Osuuskunnan tarkoituksena on sen jäsenten ja sopimuskumppaneiden taloudenpidon hoitaminen, työllistymisen tukeminen ja markkinointi sekä itsenäiseen elinkeinotoimintaan avustava toiminta. Lisäksi toiminnan tarkoituksena on edistää seudun asukkaiden hyvinvointia ja turvata lähipalvelujen saatavuus mahdollisimman hyvin.

Asiakas, joka haluat palvelua

Mikäli tarvitset palvelua, ota yhteys palveluja tarjoaviin tai yhteystiedoissa mainittuihin toimiviin henkilöihin. Myös yrityksesi voi olla osuuskunnan jäsen tai palvelun tilaaja. Osuuskunta laskuttaa palvelun, joten sinulla on yksityishenkilönä mahdollisuus mm. kotitalousvähennykseen.

Osuuskunta on virallisesti rekisteröity yritys, jonka palveluista saa kotitalousvähennyksen (2400 €/hlö vuonna 2019). Maksimivähennyksen saa 5000 euron (1 hlö) tai 10000 euron (puolisot, sisarukset...) verollisesta työlaskusta. Vähennyksen osuus on 50% verollisen (alv) työn määrästä verona eli käytännössä työn saa "puoleen hintaan" ilman harmaata taloutta. Veroedun ja vastuuvakuutuksen (1 M€) avulla työn tilaaminen on edullista ja turvallista. Vähennyksen saa korjausrakentamisesta, siivouksesta, pihatöistä, remonteista jne. Työn täytyy kohdistua omaan tai vanhempien talouteen tai loma-asuntoon mukaan luettuna mm. laiturit ja piharakennukset. 

 

Hokan kyläosuuskunnan työnä toteutettu upea kaarisilta.