Mikä on osuuskunta? 

Jäsenet

Jäsenet ja sopimuskumppanit voivat olla osuuskunnan palveluiden ja tuotteiden tuottajia, käyttäjiä tai kuluttajia. Osuuskunnan tarkoituksena on sen jäsenten ja sopimuskumppaneiden taloudenpidon hoitaminen, työllistymisen tukeminen ja markkinointi sekä itsenäiseen elinkeinotoimintaan avustava toiminta. Lisäksi toiminnan tarkoituksena on edistää seudun asukkaiden hyvinvointia ja turvata lähipalvelujen saatavuus mahdollisimman hyvin.

Asiakas, joka haluat palvelua

Mikäli tarvitset palvelua, ota yhteys palveluja tarjoaviin tai yhteystiedoissa mainittuihin toimiviin henkilöihin. Myös yrityksesi voi olla osuuskunnan jäsen tai palvelun tilaaja. Osuuskunta laskuttaa palvelun, joten sinulla on yksityishenkilönä mahdollisuus mm. kotitalousvähennykseen.

Osuuskunta on virallisesti rekisteröity yritys, jonka palveluista saa kotitalousvähennyksen (2250 €/hlö vuonna 2021 ja vuonna 2022 vähennys nousee kotitalous-, hoito- ja hoivatyön osalta 3500 euroon). Vähennyksen osuus on 40 % verollisen (alv) työn määrästä verona eli käytännössä työn saa lähes "puoleen hintaan" ilman harmaata taloutta. Vuonna 2022 joistakin töistä vähennyksen osuus on 60%. 

 

Hokan kyläosuuskunnan työnä toteutettu upea kaarisilta.